Förflytta dig till innehållet
Legal Psychology at Åbo Akademi

LEPÅ is an expert network within the field of legal psychology.

Disputation – Tom Pakkanen: Crime Linking in Serial Homicide – Towards Practical Application

PsM Tom Pakkanen disputerar i psykologi med avhandlingen Crime Linking in Serial Homicide – Towards Practical Application den 18 mars 2022 klockan 15.15.

Opponent är Associate Professor Alasdair Goodwill, Ryerson University, Toronto, Kanada och kustos är professor Patrick Jern, Åbo Akademi.

Disputationen kan följas via videolänk, länken publiceras på Åbo Akademis nätsida cirka en vecka innan disputationsdagen.

"Verktyg utvecklats för sammanlänkning av mord

Även om våldet minskar kommer det alltid att krävas betydande resurser för att utreda mord. I vår forskning har vi utvecklat verktyg för att identifiera serier av mord genom att analysera gärningspersonens beteende på brottsplatsen. Med andra ord skapas ett slags psykologiskt fingeravtryck av gärningspersonens beteende, som kan jämföras med det psykologiska fingeravtrycket från andra mord. Fördelen med denna metod är att den är snabbare och billigare än till exempel DNA- eller fingeravtrycksanalys. Dessutom finns det inte alltid tekniska bevis på brottsplatsen, medan beteendeuppgifter vanligtvis alltid finns tillgängliga. Forskningen har utförts på italienska seriemord. Den utvecklade modellen kan till exempel användas för att söka i polisens databas efter mord med de mest likartade brottsplatsbeteendena i förhållande till det fall som utreds. Verktygen kan också användas som stöd för förundersökningen, till exempel för att bedöma om ett svårlöst mord ingår i en serie eller om det rör sig om ett enskilt brott.

Det är ännu inte möjligt att tillämpa de verktyg som utvecklats i Finland som sådana. Resultaten visar dock att verktygen fungerar och är därför ett starkt argument för att de kunde tas i bruk. I en italiensk mordutredning hjälper resultaten till att bedöma hur unikt det psykologiska fingeravtrycket av ett visst mord är. Detta ger i sin tur information om hur stor likheten mellan två eller flera psykologiska fingeravtryck är och hur sannolikt det är att de lämnats av samma gärningsperson. Nästa steg skulle vara att undersöka hur mycket modellen förbättrar effektiviteten av igenkänning av brottsserier i praktiken.

- Tom Pakkanen, I Helsingfors, 20. November 2021"