Förflytta dig till innehållet
Legal Psychology at Åbo Akademi

LEPÅ is an expert network within the field of legal psychology.

När kan ett ögonvittne inte längre göra en korrekt identifikation? Studie för att finna den maximala distansen

Thomas J. Nyman, James Michael Lampinen, Jan Antfolk, Julia Korkman & Pekka Santtila

Målet för studien var att identifiera den maximala distansen där man ännu kan göra tillförlitliga ögonvittnesidentifikationer, och därmed hitta en gräns där man inte längre kan tillförlitligt göra en identifikation.

I studien presenterades deltagarna i optimala förhållanden med fyra målpersoner som de sedan fick välja ut ur en uppsättning av fotografier. Ofta är förhållandena i riktiga fall betydligt sämre än de som användes i studien med t.ex. att det kan ha varit kväll och mindre ljust eller att personen bara sett personen ett ögonblick. Genom att studera hur människor kan identifiera någon på olika distanser då förhållandena så som ljus och uppmärksamhet är på optimal nivå, kan man hitta en maximal gräns som kan användas som referensram i brottsundersökningar. 

I studien ville man även undersöka hur faktorer så som ögonvittnets ålder och uppsättningen av fotografier påverkar tillförlitligheten av identifikationen. I brottsutredningar kan man använda både line-ups där målpersonen är med och sådana där personen inte är med.  Man kan även välja mellan att antingen visa fotografierna samtidigt eller en och en. 

I alla åldersgrupper (åldrarna varierade mellan 6 år och 77 år) gjorde ökad distans mellan deltagaren och målpersonen det svårare att göra en korrekt identifikation. Denna effekt framkom både då när man visade alla fotografierna samtidigt och då man visade dem en och en. Dessutom var det svårare för deltagarna att göra en korrekt bedömning vid ökad distans både för line-ups där målpersonen var med och för line-ups där målpersonen inte var med. Deltagarna var hälften sämre på att göra korrekt identifikation vid 40m än vad de var vid 5m distans. 

I studien framkom det att 100m distans kan anses vara en övregräns för tillförlitliga identifikationer. Dessutom var yngre barn och äldre vuxna sämre än unga vuxna på att korrekt identifiera målpersonen, vilket indikerar att ålder kan påverka hur tillförlitligt man kan göra en igenkänning. 

Läs artikeln på engelska här.