Förflytta dig till innehållet
Legal Psychology at Åbo Akademi

LEPÅ is an expert network within the field of legal psychology.

Henna Marjosola

Henna Marjosola

PhD student

Henna Marjosola är doktorand vid Juridiska fakulteten, Helsingfors universitet. Hennes doktorandsavhandling behandlar mottagningen, hanteringen och bedömningen av vittnesmål under domstolsförfaranden utifrån psykologiska perspektiv. Hennas handledare är Tuomas Hupli, Julia Korkman och Teija Stanikić.

Henna tog juristexamen 2015 och har arbetat efter examen som arbetsrättsjurist på advokatbyrå Castrén & Snellmann. Dessutom har hon auskulterat vid Norra Savolax tingsrätt år 2016–2017.

Henna spenderade hösten 2019 som gästforskare vid Lunds universitet.

Hennas forskningsintressen innefattar bevisprövning, bevisvärderingsteorier (särskilt abduktion och inferens till den bästa förklaringen), rättsligt beslutsfattande, advokaträtt samt forskning inom vittnes- och rättspsykologi.