Förflytta dig till innehållet
Legal Psychology at Åbo Akademi

LEPÅ is an expert network within the field of legal psychology.

Jan Antfolk

PhD, Associate professor (Åbo Akademi University)

Jan Antfolk är biträdande professor i tillämpad psykologi vid ämnet psykologi på Åbo Akademi. Han leder tillsammans med Julia Korkman LePås forskningsgrupp. Hans forskningsintressen inom rättspsykologin omfattar etiologin till sexuella övergrepp mot barn, familjeproblem, ögonvittnesmål, intervju- och förhörsmetodik och expertvittnesmål. Dessutom fokuserar hans forskning på förståelsen av intressekonflikter inom familjen utifrån ett evolutionärt perspektiv. Hans publikationer innehåller såväl egen forskning som meta-analyser. Jan är även vetenskaplig ledare för International Expert Programme in Investigative and Legal Psychology at The United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute (UNICRI) i Turin, Italien.

Jan Antfolk på ResearchGate