Förflytta dig till innehållet
Legal Psychology at Åbo Akademi

LEPÅ is an expert network within the field of legal psychology.

Julia Korkman

PhD (Åbo Akademi University), Adjunct professor (title of docent, Helsinki University)

Docent i rättspsykologi, PsD Julia Korkman leder LePÅs forskningsgrupp tillsammans med Jan Antfolk. Hon är särskilt intresserad av intervju- och förhörsmetodik (eng. investigative interviewing) samt minnet i rättsliga kontexter. Hennes nuvarande forskning vid Åbo Akademi omfattar intervju- och förhörsmetodik, intervjuer och beslutsfattning i asylprocesser, prevalens av, avslöjande om och riskfaktorer för övergrepp mot barn, sexualbrottsoffers villighet att göra en polisanmälan, ögonvittnesidentifikationer och evidensbaserade utredningar av misstänkta övergrepp mot barn. Hon utbildar professionella inom rättssystemet, poliser, social- och hälsovårdspersonal, immigrationsmyndigheter samt tolkar inom rättspsykologiska frågor.

Dr Korkman har tjänat som ett expertvittne i flera viktiga rättsfall i Finland och Sverige och hon föreläser regelbundet för den finska polisen och andra rättsutövare. Hon är även ansvarig för den första nationella, tvärvetenskapliga specialiseringskursen inom rättspsykologi i Finland.

Sedan oktober 2020, är Dr Korkman tillträdande ordförande (President-elect) för EAPL. Hon är även styrelseledamot i Nordic Network of Reasearch in Psychology and Law samt en medlem i flera andra internationella forskningsgrupper och nationella expertgrupper. Julia Korkman tilldelades utmärkelsen Academic Excellence Award från iIIRG (International Investigative Interviewing Research Group) år 2012. Dessutom är Korkman utnämnd som bestående expert för Valvira, tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården samt styrelseledamot och viceordförande för Rädda Barnen, Finland.

Sedan Januari 2022 är Korkman utsedd som senior programhandläggare vid HEUNI, det Europeiska institutet för kriminalpolitik, verksamt i anslutning till Förenta Nationerna.

Julia Korkman ResearchGate