Förflytta dig till innehållet
Legal Psychology at Åbo Akademi

LEPÅ is an expert network within the field of legal psychology.

Tom Pakkanen

Clinical Forensic Psychologist, PhD

Tom Pakkanen är en erfaren klinisk rättspsykolog med en doktorsavhandling i brottslänkning av mord på basis av brottsplatsbeteende. Utöver profilering omfattar hans forskningsintressen intervju- och förhörsmetodik, risk- och hotbedömningar, utredning av våld mot barn, och beslutsfattning i polisutredningar samt den rättsliga processen i allmänhet. Tom har över tio års erfarenhet av att bidra polisutredningar med beteendevetenskapliga expertis. Han har även tjänat som expertvittne i flera rättsfall. Tom har också flera års klinisk erfarenhet av utredning och vård av rättspsykiatriska och svårskötta patienter. Han har utbildat poliser vid Polisyrkeshögskolan i nästan två decennium och han är en eftersökt föreläsare för ämnen inom tillämpad rättspsykologi.

Tom Pakkanen på ResearchGate

Tom Pakkanen på Crime Linkage International Network