Förflytta dig till innehållet
Legal Psychology at Åbo Akademi

LEPÅ is an expert network within the field of legal psychology.

Specialiseringsutbildning i rättspsykologi

Specialiseringsutbildningen i rättspsykologi i Finland

Rättspsykologin granskar hur psykologiska forskningsresultat och psykologisk kunskap kan tillämpas inom rättsliga processer och brottsutredningar. Specialiseringsutbildningen i rättspsykologi är en tvåspråkig utbildning som har planerats i samarbete med ämnesområdena psykologi och juridik samt representanter för yrkeslivet. Åbo Akademi fungerar som koordinerande universitet för utbildningen. Till utbildningens samarbetsnätverk hör ämnesområdena i psykologi och/eller juridik vid följande universitet: Helsingfors universitet, Lapplands universitet, Tammerfors universitet, Universitetet i Östra Finland, Åbo Akademi och Åbo universitet.

Den första specialiseringsutbildningen i rättspsykologi arrangerades i Finland år 2017 – 2019 och den andra specialiseringsutbildningen i rättspsykologi arrangerades 2019 – 2021. Den tredje specialiseringsutbildningen arrangeras 2021-2023.

Mer information om specialiseringsutbildningen hittar du här