Förflytta dig till innehållet
Legal Psychology at Åbo Akademi

LEPÅ is an expert network within the field of legal psychology.

Väitöstilaisuus – Tom Pakkanen: Crime Linking in Serial Homicide – Towards Practical Application

PsM Tom Pakkasen psykologian väitöskirjan "Crime Linking in Serial Homicide – Towards Practical Application" tarkastustilaisuus 18.3.2022 kello 15.15.

Vastaväittäjänä Associate Professor Alasdair Goodwill (Ryerson University, Toronto, Kanada) ja kustoksena professori Patrick Jern (Åbo Akademi).

"Henkirikosten sarjoittamiseen kehitetty työkaluja

Vaikka väkivalta onkin vähenemässä, henkirikosten tutkinta vaatii aina huomattavia resursseja. Tutkimuksessamme olemme kehittäneet työkaluja henkirikosten sarjoittamiseen tekijän rikospaikkakäyttäytymistä analysoimalla. Toisin sanoen, henkirikoksen tekijän käyttäytymisestä luodaan eräänlainen psykologinen sormenjälki, jota voidaan verrata toisten henkirikosten psykologiseen sormenjälkeen. Menetelmän etu on, että se on nopeampi ja halvempi kuin esimerkiksi DNA- tai sormenjälkianalyysit. Teknistä näyttöä ei myöskään rikospaikalta aina saada, kun taas käyttäytymistietoa on yleensä aina saatavissa. Tutkimuksen aineistona on käytetty italialaisia sarjahenkirikoksia. Kehitetyn mallin avulla voidaan esimerkiksi poliisin tietokannasta etsiä tutkinnassa olevan tapauksen kanssa rikospaikkakäyttäytymiseltään samanlaisimmat henkirikokset. Työkaluja voidaan myös käyttää esitutkinnan tukena muun muassa arvioitaessa, onko vaikeasti selvitettävä henkirikos osa sarjaa vai yksittäinen rikos.

Kehitettyjen työkalujen sovellus Suomessa ei vielä sellaisenaan ole mahdollista. Tulokset kuitenkin osoittavat työkalujen toimivuuden ja ovat täten vahva argumentti niiden käyttöönotolle. Italialaisessa henkirikostutkinnassa tulokset auttavat arvioimaan, kuinka ainutlaatuinen tietyn henkirikoksen psykologinen sormenjälki on. Tämä puolestaan antaa tietoa siitä, kuinka vahva yhtäläisyys kahdella tai useammalla psykologisella sormenjäljellä on ja miten todennäköisesti ne ovat saman rikollisen tekemiä. Seuraava askel olisi tutkia, kuinka paljon malli tehostaa rikossarjojen tunnistamista käytännössä.

- Tom Pakkanen, Helsingissä, 20. marraskuuta, 2021"