Förflytta dig till innehållet
Legal Psychology at Åbo Akademi

LEPÅ is an expert network within the field of legal psychology.

Miltä etäisyydeltä silminnäkijä ei enää voi luotettavasti tehdä oikeaa tunnistusta?

Thomas J. Nyman, James Michael Lampinen, Jan Antfolk, Julia Korkman & Pekka Santtila

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää suurin mahdollinen etäisyys josta silminnäkijä voi vielä tehdä luotettavan tunnistuksen, ja siten myös löytää raja sille milloin ei enää ole mahdollista tehdä luotettavaa tunnistusta.

Osallistujille esitettiin optimaalisissa olosuhteissa neljä kohdehenkilöä, jotka osallistujat yrittivät sitten tunnistaa valokuvista. Todellisissa tunnistustilanteissa olosuhteet ovat usein selvästi huonommat, esimerkiksi on voinut olla ilta ja hämärää tai silminnäkijä on nähnyt vain nopean vilkaisun henkilöstä.

Tutkimalla miten hyvin ihmiset osaavat tunnistaa jonkun eri etäisyyksiltä silloin kun olosuhteet ovat optimaalisella tasolla (kuten henkilön tarkkaavaisuus tai valon määrä), voidaan löytää maksimaalinen raja jota voidaan käyttää viitteenä rikostutkinnoissa.

Lisäksi tutkimuksessa haluttiin selvittää miten seikat kuten silminnäkijän ikä ja kuvien esitystapa vaikuttavat tunnistusten luotettavuuteen. Rikostutkinnoissa valokuvat, joista silminnäkijän pyrkii tunnistamaan kohdehenkilön, voidaan esittää joko samaa aikaa tai yksi kerrallaan. Kohdehenkilö voi myös olla valokuvien joukossa tai ei. 

Kaikissa ikäryhmissä (iät vaihtelivat 6 ja 77 vuoden välillä) suurempi etäisyys osallistujan ja kohdehenkilön välillä teki oikean tunnistuksen tekemisestä vaikeampaa. Tämä oli totta silloin kun valokuvat näytettiin samaa aikaa kuten myös silloin kun valokuvat näytettiin yksitellen. Etäisyyden vaikutus näkyi myös silloin kun koehenkilö oli valokuvien joukossa, että silloin kuin kohdehenkilö ei ollut valokuvien joukossa. Neljänkymmenen metrin etäisyydellä osallistujat olivat puolet huonompia tekemään oikean tunnistuksen, kun mitä he olivat viiden metrin etäisyydellä. 

Tutkimuksessa todettiin, että 100m etäisyyttä voidaan pitää maksimaalisena etäisyytenä jonka jälkeen ei enää ole mahdollista tehdä oikeaa tunnistusta. Todettiin myös, että nuoret lapset sekä vanhemmat aikuiset olivat nuoria aikuisia huonompia tekemään oikean tunnistuksen, mikä viittaa siihen, että silminnäkijän ikä voi vaikuttaa tunnistuksen luotettavuuteen.

Lue artikkeli englanniksi täältä.