Förflytta dig till innehållet
Legal Psychology at Åbo Akademi

LEPÅ is an expert network within the field of legal psychology.

Julia Korkman

PhD (Åbo Akademi University), Adjunct professor (title of docent, Helsinki University)

Oikeuspsykologian dosentti, PsT Julia Korkman johtaa yhdessä Jan Antfolkin kanssa LePån tutkimusryhmää. Korkman on erityisen kiinnostunut haastattelu- ja kuulustelumetodeista (eng. investigative intervieweing) sekä muistista oikeusprosessin näkökulmasta. Hänen tämänhetkisiin tutkimusalueisiinsa Åbo Akademissa sisältyy haastattelu- ja kuulustelumetodit, turvapaikkaprosesseihin liittyvät haastattelut sekä päätöksenteko, lasten kaltoinkohtelun esiintyvyys, ilmitulo sekä riskitekijät, seksuaalirikosten uhrien halukkuus tehdä rikosilmoitus sekä silminnäkijätunnistukset. Lisäksi hän tutkii näyttöön perustuvia menetelmiä, joilla arvioida epäilyjä lapsiin kohdistuneesta väkivallasta.

Korkman on toiminut asiantuntijatodistajana useissa merkittävissä oikeustapauksissa niin Suomessa kuin Ruotsissa. Julia Korkman myös kouluttaa oikeuslaitoksen, poliisin, sosiaali- ja terveysviranomaisten, maahanmuuttoviraston ammattialaisia sekä myös näissä avustavia oikeustulkkeja. Lisäksi hän on vastuussa ensimmäisestä valtakunnallisesta, poikkitieteellisestä oikeuspsykologian erikoistumiskoulutuksesta.

Julia Korkman on tuleva presidentti EAPL:alle lokakuusta 2020 lähtien. Hän on myös Nordic Network of Research in Psychology and Law:n hallituksen jäsen sekä useiden muiden kansainvälisten tutkimusryhmien sekä valtakunnallisten asiantuntijaryhmien jäsen. Vuonna 2012 Korkmanille myönnettiin iIIRG:n (International Investigative Interviewing research Group) the Academic Excellence palkinto. Julia Korkman on myös nimetty Valviran pysyväksi asiantuntijaksi ja toimii Pelastakaa Lapset ry:n varapuheenjohtaja sekä hallituksen jäsenenä.

Lisäksi Korkman kirjoittaa säännöllisesti oikeuspsykologiaan – ja joskus muihinkin aiheisiin – liittyviä kolumneja Imagelle.

Tammikuusta 2022 lähtien Korkman toimii erikoissuunnittelijana Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti HEUNI:ssa.

Julia Korkman ResearchGate