Förflytta dig till innehållet
Legal Psychology at Åbo Akademi

LEPÅ is an expert network within the field of legal psychology.

Jenny Skrifvars

Jenny Skrifvars

PhD student

Jenny Skrifvars is a PhD candidate and licensed clinical psychologist. Her research focuses on asylum investigations, more specifically on investigating and improving the quality of Finnish asylum interviews. Jenny’s aim with the thesis is to develop practical guidelines and training programs for asylum interviewers based on analyses of real-life asylum interviews conducted in Finland, as well as previous research and guidelines on the topic.

Jenny Skrifvars är doktorand och legitimerad psykolog. Hennes forskning fokuserar på asylutredningar, närmare bestämt på att undersöka och utveckla kvaliteten av finska asylintervjuer. Jennys mål med avhandlingen är att utveckla praktiska rekommendationer och träningsprogram för intervjuarna i asylutredningar. Detta baserat på hennes analyser av verkliga finska asylintervjuer från de senaste åren samt på tidigare forskning och handböcker kring ämnet.

Jenny Skrifvars on ResearchGate